lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 11,430

  1. …in reply to @lararnas
    lararnas Är det justerat för inflation?