lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 11,472

  1. …in reply to @anntikapitalist
    anntikapitalist yteffektivt och det är besvärligt att bygga nya kontor