lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 11,721

  1. …in reply to @torben9
    torben9 LegaSve En justerad röst ändrar aldrig utfallet. En lagd röst är en lagd röst.