lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 11,804

  1. …in reply to @Sherpan
    Sherpan Är personligen inte ett jättefan av hur det fungerar med elsparkcyklarna i trafiken men det har troligtvis mest med att det är ett nytt trafikslag som skaut och trängas i en redan underdimensionerad miljö och de problemen kommer lösas med tiden. Att förbjuda helt är idiotiskt…