lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 11,821

  1. …in reply to @StaffanBetner
    StaffanBetner Så har vi också, och om vi skulle använda Outlook på enga telefonen så var vi tvungna att ge IT-avdelningen rot-access…