lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 11,943

  1. …in reply to @Sherpan
    Sherpan Skolverket Wikipedia har en kort men tydlig artikel om detta sv.wikipedia.org/wiki/Skolpeng Men kortfattat: ja alla skolor i en kommun får samma skolpeng men med möjlighet för kommuner att betala ett tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.