lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 1,181

  1. @hogskolanjkpg Hade det varit möjligt att få en RT på detta tweetet? Utmärkt för studenter som börjar på högskolan! :D g_lindqvist/225999573619994624