lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 5,503

  1. Fjärde Uppgiften, en svensk motsvarighet till TED Talks lanserades för några dagar sedan! gustavlindqvist.se/2013/05/fjarde-uppgiften-forskning-till-allmanheten/