lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 6,094

  1. …in reply to @orsakverkan
    orsakverkan För mig är det utmärkt, den är tillräckligt liten för att man ska kunna ha den i jackfickan