lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 7,603

  1. …in reply to @AnnaNamnori
    @knasdocka Hur gick det på intervjun? Glömde fråga =)