lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 9,461

  1. …in reply to @Tobben93
    Tobben93 Men om det känns minsta "farligt" att köpa är det kanske ett tecken på att man inte borde? =)