lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 9,465

  1. …in reply to @orsakverkan
    orsakverkan Föredrar själv att snsv är bättre än dy annars