lindqvistus’s avatar@lindqvistus’s Twitter Archive—№ 11,953

  1. …in reply to @dekman
    dekman Enligt HSB så går det om man följer vissa riktlinjer hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/rensning-av-cykelforrad---det-har-galler/
    1. …in reply to @lindqvistus
      dekman I vårt hus (Vätterhem) så lades det en lapp i allas postfack och det sattes lappar på varenda cykel om att det rensades. Man skulle ta bort lappen från sina egna cyklar. Sedan väntade de ett halvår och tog bort de cykalr som fortfarande stod orörda med lapp kvar.